Tillverkning av moduler för flerbostadshus

- Välkommen till Husindustrier i Värmland AB

 

Vid vår fabrik i Munkfors producerar vi prefabricerade moduler till flerbostadshus.
Modulerna tillverkas med en bärande stomme i träkonstruktion som beklädes med gips-
och spånskivor samt isoleras med mineralull för att uppnå erfoderliga brand-
och ljudkrav.

Lämpliga användningsområden för vår tillverkning är förutom vanliga bostadshus och studentbostäder även äldreboenden, hotell och kontorsbyggnader.

Välkommen att höra av er!

Med vänliga hälsningar

Lars-ErikRhodin med personal